Thevuon

Best Coworking Space Seminar

Thevuon Luxury Garden Office là một Coworking Space chuyên cho Events, Seminar, Training cho Marketing, Startup.

Thevuon hỗ trợ Startup gọi vốn và tìm mentor nên có một hệ sinh thái khởi nghiệp EMI và IMENTOR nằm sẵn tại Thevuon 


Những ai thuê địa điểm hay events tại đây dược hỗ trợ học 100 Khóa học Kinh doanh miễn phí trị giá 98.000.000 VND


Cho thuê Hội thảo
Phòng đào tạo nội bộ
Hỗ trợ Startup marketing
Gọi vốn
Tìm mentor